به مناسبت آغاز چهارمین سال مدیریت جدید کانون، امیر سرتیپ اسدالله حیدری (ریاست سابق کانون) در مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ به منظور دیدار امیر سرتیپ علی محبی راد در دفتر ایشان حضور بهم رسانده و پس از آگاهی از اقدامات و بازدید از اماکن، دفاتر و تالارهای بازسازی شده، ضمن ابراز رضایت و خرسندی از تلاش ها و زحمات صورت گرفته، برای ریاست کانون و کارکنان آرزوی موفقیت نمودند.