در ادامه سلسله دیدارهای ریاست محترم کانون آجا امیر سرتیپ علی محبی راد به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹با گروه های مختلف پیشکسوتان ارتش ، جمعی از بازنشستگان محترم نیروی زمینی ، با حضور در کانون مرکز با ایشان ملاقات و گفتگوی صمیمانه برگزار نمودند .
در ابتدای دیدار ، بعد از تلاوت قرآن امیر سرتیپ ضرغام ایرانمهر گزارش مبسوطی از مجموعه اقدامات ، امکانات موجود و عملکرد چندین ساله اخیر کانون ارائه و در خصوص برنامه های در دست اقدام ، توضیحات کافی و وافی را به سمع و نظر حاضرین رساندند .
سپس امیر سرتیپ محبی راد ، با ایراد خیر مقدم به میهمانان عزیز و ابراز خرسندی از دیدار چهره به چهره با آنان ، با بر شمردن جهت گیری و سیاست های کلان کانون و اینکه در این چند ساله بازنشستگی مفهوم ارزشمندی یافته و ارتقاء منزلت پیشکسوتان در مسیر صحیحی با حمایت و مساعدت امیر فرمانده محترم کل ارتش قرار گرفته و اظهار داشتند وظیفه کانون صیانت از حقوق بازنشستگان محترم می باشد .
در این جلسه بسیار صمیمی پیشکسوتان حاضر سوالاتی در رابطه با سهام کانون – اتکاء و ارائه خدمات به بازنشستگان مطرح نمودند که امیر ریاست کانون ضمن پاسخ به سوالات در راستای ارتقاء معیشت و منزلت پیشکسوتان و نیز احیای صندوق بازنشستگی و دائمی شدن همسان سازی مطالب جامع و کافی ارائه نمودند