در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ قائم مقام محترم کانون ب آجا، امیر ضرغام ایرانمهر به همراهی سرپرست کانون ب استان تهران در معیت امیر سرتیپ محمد محمودی معاون محترم اجرائی آجا و امیر جانشین معاونت نیروی انسانی آجا و تنی چند از کارکنان اداره بازنشستگان آجا از امیر سرتیپ محمد انصاری فرمانده اسبق هوانیروز دیدار کردند. در این دیدار امیر یادشده ضمن بیان خاطرات و اقدامات زمان خدمت از حضور تیم ملاقات کننده تشکر و قدردانی نمودند.