بسمه تعالی

 

به مناسبت فرارسیدن سال جدید و به منظور دیدار با امیر فرماندهی محترم کل و هیئت رئیسه محترم ارتش کانون آجا (امیر سرتیپ، علی محبی راد) به همراه جمعی از معاونین کانون در ایام نوروز در دفتر امیر فرماندهی محترم کل ارتش حضور یافته و ضمن عرض تبریک سال نو، گزارشی از مجموع فعالیتهای کانون محضر ایشان ارائه داشته و از مساعدتها و الطاف آن فرماندهی نسبت به بازنشستگان تشکر و قدردانی نمودند.

فرماندهی محترم کل ارتش نیز ضمن عرض تبریک متقابل، خط مشی و راهبرد خود را در اداره کانون و رسیدگی به معیشت پیشکسوتان ارجمند ارائه فرموده و ضمن اعلام حمایت کامل خود از ریاست و مسئولین کانون خواستند چون گذشته با مجموعه ارتش تعامل داشته و تمامی تلاش خود را معطوف حل مشکلات بازنشستگان و پیشکسوتان ارتش بنمایند.