«بسمه تعالی»

 

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ریاست محترم کانون امیر محبی راد به همراه برخی مسئولین کانون درضیافت افطاری که توسط ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش امیر سرتیپ ۲ پزشک رامین حمیدی فراهانی ترتیب داده شده بود شرکت نمودند.

این مراسم با محفل انس با قرآن دانشجویی شروع و سپس نماز جماعت برگزار و بعد از پایان نماز مراسم افطاری در فضایی صمیمانه درسالن ناهارخوری دانشجویان با حضور این عزیزان پذیرایی بعمل آمد.