به دنبال ارائه پیشنهاد کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا مبنی بر تأسیس شهرکی جهت امور درمانی، نگهداری و رفاهی پیشکسوتان، با صدور اوامر امیر فرماندهی محترم کل اجا و از طریق امیر فرماندهی محترم نزاجا قطعه زمینی در جوار پادگان پش م .۳ در اختیار کانون قرار گرفت.

به همین منظور، امیر ریاست محترم کانون (سرتیپ ۲ ستاد ب علی محبی راد) به همراه جمعی از معاونین و مدیران کانون در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ با حضور در محل و دیدار با فرماندهی محترم پش م .۳ (جناب سرهنگ قلی نژاد) و فرمانده محترم تعمیر و نگهداری نزاجا و دیگر فرماندهان پشتیبانی مذکور، ضمن تقدیر از همکاریهای بی‌شائبه سامانه فرماندهی نزاجا و عنایت ویژه امیر فرماندهی محترم کل اجا به امور رفاهی و ارتقاء منزلت پیشکسوتان ، از زمین موصوف بازدید به عمل آورده و هماهنگی‌های لازم را جهت اجرایی شدن مقدمات کار به انجام رساندند.