با حمایت امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان اجا، سرتیپ ۲ ستاد ب علی محبی راد و در راستای تقویت روحیه استقامت و شادابی در حوزه پیشکسوتان، گروه کوهنوردی بازنشستگان ارتش متشکل از جناب سرهنگ بازنشسته سید حمید منافی (مدیر محترم تربیت بدنی کانون) به همراه سرکار خانم کارمند بازنشسته معصومه حیدری ، سرهنگ ب شعبانعلی شهرزاد، سرهنگ ب هاشم شمس و سرهنگ ب بهرام جاویدی به کشور ارمنستان اعزام و در یک صعود زمستانی (نیمه دوم آبانماه ۱۳۹۷) موفق به فتح قله آراگاس گردیدند.