اخیراً بعضی از اشخاص کلاهبردار طی تماس با تعدادی از اعضای محترم ،خواستار واریز مبالغی جهت صدور کارت خدمات درمانی از کارکنان بازنشسته و مستمری بگیر گردیده اند، که این موارد صرفاً بمنظور اخاذی و کلاهبرداری صورت میگیرد.

علیهذا ضمن اطلاع رسانی به پیشکسوتان محترم، به آگاهی می رساند که کلیه اعضاء ، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح هستند و هرگونه خدمات در این زمینه صرفاً از طریق سازمان مربوطه اقدام و اطلاع رسانی خواهد شد. لطفاً مراقب کلاهبرداری هایی از این قبیل باشید.