بمنظور گرامیداشت عملیات فتح خرمشهر (حماسه سوم خرداد) سازمان اتکا اقدام به ارائه هدیه معیشتی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در کارت حکمت جهت خرید از فروشگاه اتکا نموده است. ضمن تشکر و قدردانی از امیر وزیر محترم دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح و مدیر عامل محترم سازمان اتکا برای همه خدمتگزاران آرزوی موفقیت و بهروزی را داریم.