کلینیک دندانپزشکی کانون به چهارده نفر دندانپزشک در تخصصهای مختلف به شرح زیر که دارای مجوز مطب در تهران باشند نیاز دارد.

دندانپزشک متخصص جراحی  ،  دندانپزشکی متخصص لثه ، دندانپزشک متخصص پروتز ، دندانپزشک متخصص کودکان ، دندانپزشک متخصص ارتودنسی و دندانپزشک عمومی

در صورت تمایل هر روز از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰ به کلینیک دندانپزشکی در خیابان فاطمی غربی خیابان اعتمادزاده مراجعه نمائید.

تلفن تماس: ۶۶۹۴۵۷۵۵-۰۲۱  و  ۰۹۳۵۸۰۲۶۱۶۱