به دنبال سلسله اقدامات موفقیت آمیز کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا در دو ساله اخیر و تأیید نهادهای نظارتی و همچنین هم افزایی های کانون آجا با تمامی مراجع ذیمدخل در امور پیشکسوتان، که موجبات ارتقاء جایگاه اجتماعی و معیشتی این قشر فرهیخته گردیده است، صبح روز چهارشنبه مورخه ۹۹/۵/۲۹، طی مراسمی با حضور معاونین ستاد آجا و جمعی از فرماندهان ، به پاس دو سال مدیریت جهادی و تلاش موفق امیر ریاست محترم کانون (سرتیپ علی محبی راد) لوح سپاس خدمت از سوی امیر فرماندهی محترم کل آجا به ایشان اهداء گردید.

 

لوح سپاس اهدایی از سوی امیر فرماندهی محترم کل آجا

لوح تقدیر