با حضور امیر قائم مقام کانون (سرتیپ ضرغام ایرانمهر) جلسه تودیع و معارفه رئیس کانون استان اردبیل با حضور جمعی از پیشکسوتان برگزار گردید.
در این جلسه امیر ایرانمهر ضمن ابراز خوشحالی جهت توفیق حضور در جمع پیشکسوتان استان قهرمان پرور اردبیل با بیان اقدامات صورت گرفته و مکاتبات کانون در خصوص دائمی شدن همسان سازی ، حق منطقۀ جنگی و … به تلاش های شبانه روزی امیر سرتیپ ۲ ستاد علی محبی راد ریاست محترم کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا و الطاف بی دریغ امیر فرماندهی محترم کل آجا در رسیدگی به امور کهن سربازان اشاره داشته و با تقدیر تشکر از رئیس سابق کانون استان جناب سرهنگ غفاری ، ریاست جدید کانون موصوف جناب سرهنگ عباس نور بخش را معرفی نمودند.

ضمنا در ادامه از کانون های مشکین شهر و آستارا نیز بازدید بعمل آوردند.

همچنین در این دیدار ، ریاست محترم بازرسی کانون جناب سرهنگ محمد اولنج و معاون محترم نیروی انسانی کانون سرهنگ کاظم نصیری ، امیر قائم مقام کانون را همراهی می نمودند.

WhatsApp Image 2022-08-02 at 11.47.38 AM

WhatsApp Image 2022-08-02 at 11.47.38 AM(1)

WhatsApp Image 2022-08-02 at 11.47.36 AM

WhatsApp Image 2022-08-02 at 11.47.33 AM