با حضور امیر قائم مقام محترم کانون بازنشستگان آجا سرتیپ ۲ ضرغام ایرانمهر ، مراسم معارفه رئیس جدید کانون بازنشستگان استان لرستان در محل این کانون برگزار شد.

در این جلسه که با حضور جمعی از مقامات کشوری و لشگری استان و تعدادی از پیشکسوتان آجا و همچنین جناب سرهنگ اولنج ریاست محترم بازرسی کانون بازنشستگان آجا به انجام رسید، ضمن قدردانی از خدمات چند ساله و موفق امیر سرتیپ ۲ ب افتخاری در ادارۀ کانون های استان، جناب سرهنگ بازنشسته محمدتقی حیدری به عنوان رئیس جدید کانون استان لرستان معرفی گردیدند.

امیر سرتیپ ۲ ضرغام ایرانمهر در این مراسم طی سخنان کوتاهی با اشاره به اقدامات چند سالۀ اخیر کانون و تحسین و تقدیر مقامات عالی رتبه لشگری و کشوری از خدمات و اقدامات کم نظیر امیر سرتیپ ۲ ستاد علی محبی راد ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا، به اهمیت حمایت های بی دریغ سامانه فرماندهی ارتش از کانون پرداخته و این حرکت خجسته را مدیون و مرهون ارادۀ هوشمندانه امیر فرماندهی محترم کل آجا سرلشگر سید عبدالرحیم موسوی بر شمردند.

photo_۲۰۲۲-۰۷-۱۳_۰۹-۳۷-۰۹ (۲)

photo_۲۰۲۲-۰۷-۱۳_۰۹-۳۷-۰۸