اخیراً مشاهده گردیده از طرق مختلف از جمله کانال های مجازی ، در مورد تخصیص تسهیلات به بازنشستگان ، اطلاعیه صادر میشود و فیش حقوقی یا کارت شناسائی و یا کد ملی و …. را طلب مینمایند که مورد تائید کانون بازنشستگان آجا نمی باشد. از پیشکسوتان عزیز و اعضاء گرامی تقاضا میشود به این قبیل اطلاعیه ها توجه نفرمایند.

مسلم ، چنانچه تسهیلاتی فراهم شود از طریق کانون بازنشستگان آجا به آگاهی خواهد رسید.  با تشکر