پیرو اقدامات و پیگیری های مستمر کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا و همراهی و همگامی دیگر کانونهای نیروهای مسلح، همچنین ساتا و سابا و به دنبال سلسله جلسات همسان سازی حقوق ها با سازمان برنامه و بودجه (که در آخرین جلسه موصوف در خردادماه مقرر گردیده بود تا جداول توزیع اعتبارات واگذاری از سوی مراجع ذیربط آماده و ارائه شود) امروز مورخ ۹۹/۴/۱۸ درجلسه سه ساعته با حضور کلیه کانونهای بازنشستگی کشوری و لشگری و همچنین ریاست محترم ساتا و سابا، نهایی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین همطراز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که امیر قائم مقام کانون سرتیپ ۲ ضرغام ایرانمهر به نمایندگی از ریاست محترم کانون حضور یافته بودند، جناب آقای دکتر نوبخت ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان موافقت برای همسان سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان و شاغلین همطراز اعلام داشتند که این مصوبه را به همه ی سازمانها ابلاغ خواهیم نمود و با توجه به اینکه بخشی از همسان سازی در سال ۹۹ به انجام رسیده، پس از بررسی اعتبارات موجود بخش دیگری را نیز در سال جاری اجرایی خواهیم نمود و باقیمانده نیز در بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ خواهد گردید.

جا دارد این موفقیت بزرگ را که حاصل تلاش های بی وقفه خادمان اعضای محترم در کانون، تدابیر و پشتیبانی راهگشای امیر فرماندهی محترم کل ارتش و همراهی و همگامی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح می باشد، به تمام عزیزان تبریک عرض نموده و اطمینان خاطر دهیم که کانون آجا تا تحقق کامل همسان سازی از اقدامات و تلاش های خود دست برنخواهد داشت.