به دنبال مکاتبات قبلی کانون بازنشستگان آجا با مجلس شورای اسلامی، بار دیگر کانون با ارسال نامه ای مشروح و با استناد به سوابق اجرایی شدن همسان سازی حقوق ها (و اجرای ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری) و همچنین با اشاره به الزام قدرشناسی از جامعه کهن سربازان وطن که در حساس ترین مقاطع تاریخ کشور، جانفشانی نموده اند، از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخواست گردید تا ضمن تشریح حقوق قانونی بازنشستگان ارتش، (به نمایندگان) و یادآوری صبر و نجابت این ایثارگران (در یک فراز و نشیب ۱۲ ساله برای اجرایی شدن همسان سازی حقوق ها) و تحمل اوضاع سخت معیشتی، به موضوع همسان سازی این قشر فرهیخته (به صورتی مستقل و جدا از موضوع همسان سازی کارکنان کشوری) پرداخته شده و نسبت به تعیین تکلیف وضعیت حقوقی آنان اقدامات لازم را مبذول نمایند.

*متن کامل نامه یادشده، پس از اعلام وصول توسط مجلس شورای اسلامی و دریافت پاسخ، به اطلاع اعضاء محترم خواهد رسید.