مکاتبه ریاست محترم کانون بازنشستگان اجا با جناب آقای دکتر نوبخت، ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای ساماندهی حقوق و معیشت بازنشستگان ارتش

برای مشاهده متن نامه به بخش اعضاء مراجعه نمائید.