در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ تعدادی از پیشکسوتان دفاع مقدس به حضور امیر فرماندهی محترم کل ارتش شرفیاب شدند. در این دیدار، امیر سرتیپ علی محبی راد ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا گزارش مبسوطی را در رابطه با همسان سازی ارائه و از زحمات و تلاش بی شائبه امیر فرماندهی محترم کل ارتش که سهم بسزایی در این امر خطیر داشتند، به نمایندگی از سوی پیشکسوتان شریف آجا تشکر و قدردانی نمودند.

همچنین در نشست مذکور دو نفر از روسای کانون فعال و پرتلاش، امیر سیدجلالی ریاست محترم کانون استان آذربایجان شرقی و امیر سرتیپ محمدعلی مرادی، ریاست محترم کانون استان خراسان رضوی نیز حضور داشتند که مورد تفقد و عنایت امیر فرماندهی محترم کل آجا قرار گرفتند.