عید فطر۲

در مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۸ روز شنبه ریاست محترم کانون امیر سرتیپ علی محبی راد طی نشست صمیمانه ای با کارکنان ضمن عرض تبریک و آرزوی قبولی طاعات عزیزان در ماه مبارک رمضان، رسالت کانون را ارائه خدمات صادقانه و خالصانه به بازنشستگان و پیشکسوتان بیان نموده و افزودند فکرتان همواره حول محور ارائه خدمات بیشتر به این عزیزان باشد و در هر حال با مراجعه کننده برخوردی مهربانانه و متواضعانه داشته باشید و سعی نمائید لبخندی بر لبان پیشکسوتان ارجمند ایجاد نموده و این خود یک عبادت محسوب می گردد در کار ما بهترین نظاره گر و قضاوت کننده باریتعالی خواهد بود . 

در پایان مراسم از حضار پذیرایی به عمل آمده و با قصد و اراده ای محکم تر جهت خدمت به مراجعین به امور  روزمره به محل کار خود مراجعه نمودند.