بسمه تعالی

نهمین جلسه هیئت مدیره کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه در کانون با حضور ریاست محترم کانون امیر سرتیپ علی محبی راد برگزار گردید.

در بدو جلسه ریاست محترم کانون ضمن عرض خیرمقدم خدمت رئیس و اعضاء هیئت مدیره گزارشی نیز از کارهای انجام شده و برنامه های آتی ارائه فرمودند و هیئت مدیره براساس دستور جلسه وارد بحث گردیدند.

این جلسه تا ساعت ۴ بعدازظهر با بررسی پیرامون مطالب مطروحه طول و سپس با دستاوردهای مدنظر به کار خود پایان داد.