بدنبال تشکیل جلسه بررسی موضوع همسان سازی که در تاریخ ۹۹/۶/۳۰ در ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل گردیده بود و امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا (سرتیپ علی محبی راد) در آن جلسه اقدامات کانون در رابطه با ارتقاء منزلت و معیشت پیشکسوتان آجا و همچنین تلاش های به عمل آمده در رابطه با همسانسازی، گزارش مبسوطی را ارائه نمودند که مورد توجه حاضرین در جلسه قرار گرفت، جلسه ای در تاریخ ۹۹/۶/۳۱ با حضور آقای دکتر نوبخت ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه و جمع کثیری از نمایندگان بازنشستگان ادارات و صنوف مختلف سراسر کشور و روسای کانون های بازنشستگان نیروهای مسلح در سازمان برنامه و بودجه برگزار گردید.

در ابتدا جداول همسان سازی توسط کارگروه مربوطه توجیه و سپس آقای دکتر دهستانی معاون محترم سازمان برنامه و بودجه گزارش مفصلی را در رابطه با موضوع همسانسازی و نحوه تنظیم جداول را ارائه و سپس آقای دکتر نوبخت ضمن تشکر و قدردانی از همه نمایندگان پیشکسوتان و کارگروه مربوطه و تیم های حقوقی که در رابطه با تنظیم جداول تلاش نموده اند، اعلام داشتند که جداول همسان سازی نهایی شده و روز جاری جهت اطلاع عموم در فضای مجازی پخش خواهد شد و از اول مهرماه اجرا خواهد شد و مجوز اجرای آن توسط هیئت وزیران صادر گردیده است و دستورالعمل اجرایی طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد و هیچ نگرانی در رابطه با تأمین اعتبار لازم نیست. در این جلسه قائم مقام کانون، امیر سرتیپ ۲ ضرغام ایرانمهر به عنوان نماینده پیشکسوتان آجا حضور داشتند.