بدینوسیله به اطلاع بازنشستگان عزیز می رساند، با توجه به پیگیریهای ریاست محترم کانون، امیر سرتیپ علی محبی راد و مکاتبه با مسئولین از جمله ریاست محترم جمهور در خصوص اجرای طرح همسان سازی و لایحه خدمات کشوری، پاسخ نامه ایشان از دفتر ریاست جمهوری واصل گردید. 

لطفاً جهت مشاهده متن نامه به بخش اعضاء مراجعه نمائید.