روز نخست شهریور ماه، روز پزشک افتخاری بس سترگ برای بیان مقام و موقعیت ارجمند سپید پوشان مهرورزی است که با نشر حکمت ، معرفت و عشق به همنوعان خود و با وقف گوهر عمر و بذل سرمایه هستی خود، بر زدودن آلام و درد بیماران، کمر همت بسته اند.
توفیق خدمت در چنین کسوت مقدس و خطیری قطعا از جلوه های عنایت و توجهاتی است که خداوند متعال به برگزیدگان و بندگان خاص خود ارزانی می فرماید.
حضور مخلصانه تیم های پزشکی در سالهای حماسه دفاع مقدس و خدمات گسترده آنان به رزمندگان سلحشور، فصلی درخشان در صحیفه افتخارات جامعه پزشکی کشور است.
خدمات حیاتبخش بی نظیر کادر پزشکی در مبارزه با ویروس کرونا و مقابله بی مهابا، باعث شهادت تعدادی از این عزیزان گریده که حاکی از شجاعت و شهامت این قشر متعهد می باشد. این پیشینه نورانی به غایت ارزشمند و الهام بخش و شایسته قدردانی است.
اینجانب این روز را به پزشکان عزیز تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال سلامتی و سعادت شما عزیزان را مسئلت می نمایم.

رئیس کانون بازنشستگان آجا
سرتیپ۲ ستاد علی محبی راد