با نهایت تأسف و تأثر درگذشت والده محترم امیر دریادار غلامرضا خادم بیغم را تسلیت گفته و از درگاه ایزدمنّان برای آن مرحومه مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبائی مسئلت می نمایم.

رئیس کانون بازنشستگان آجا

سرتیپ ۲ ب علی محبی راد