بسمه تعالی

همسنگران گرانقدر :

همانگونه که اطلاع دارید، بخش قابل توجهی از کشور (بیش از ۲۲ استان)، گرفتار سیل ویرانگر شده و هموطنان عزیزمان خانه و کاشانه خود را از دست داده اند.

در همین راستا، کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا برابر وظایف ذاتی خود، از طریق کانونهای مناطق مذکور در جریان کامل وضعیت یکایک اعضا خود قرار گرفته و نسبت به رفع مشکلات آنان اقدامات لازم را به انجام رسانیده است، لیکن همسو با مردم ایران بر خود فرض می داند با جمع آوری کمک های نقدی اعضا فرهیخته و نوع دوست، به یاری و مساعدت سایر سیل زدگان بشتابد.

لذا از همه پیشکسوتانی که تمایل به این امر خداپسندانه دارند دعوت بعمل می آید با واریز کمک های نقدی خود به شماره حساب ۱۹۸۳۰۹۴۰۴۷/۰۹ عابر بانک سپه شعبه جلالیه تهران و شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۷۰۰۰۰۲۰۸۲۹ ( ویژه جمع آوری کمک های اعضا کانون) بدین طریق مشارکت داشته باشند.

شایان ذکر است کمک های جمع آوری شده به حساب سازمان های مجاز خیریه واریز تا از آن طریق در اختیار سیل زدگان قرار گیرد و نتیجه به عرض همگان خواهد رسید..

پیشاپیش از همه شما همسنگران ولامقام و فهیم کمال تشکر و سپاسگزاری را دارد.

رئیس کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا

سرتیپ ستاد ب علی محبی راد