قابل توجه اعضاء محترم کانون بازنشستگان اجا – تهران

۲۸ تیر, ۱۳۹۶|

برای شرکت در اردوهای یک روزه به بخش اعضاء مراجعه فرمائید.