فرارسیدن ماه محرم را بر عاشقان آن حضرت تسلیت می گوییم.