به دنبال مکاتبات عدیده و پیگیری های مکرر کانون بازنشستگان آجا در رابطه با تقلیل طبقه بندی اساسنامه مصوب ۱۳۹۹/۱/۲۷، ستاد کل ن.م در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ طی نامه ای مراتب تقلیل طبقه بندی اساسنامه کانون را از خیلی محرمانه به عادی ابلاغ نموده است. بدینوسیله عین اساسنامه مصوب جهت آگاهی و اطلاع کلیه اعضای وابسته ارائه می گردد:

جهت مشاهده اساسنامه کلیک نمائید  ⇐  اساسنامه کانون بازنشستگان آجا