بدینوسیله شهادت سردار جواد رجب پور، معاون توانمندسازی کانون وابستگان سپاه را به خانواده معزز آن شهید و نیز دوستان و همرزمانش تبریک و تسلیت عرض می‌نماییم.
کانون بازنشستگان آجا