طلیعه ای نوید بخش از مدیریت جهادی

8 می, 2022|

بدون تردید روند پیشرفت و توسعه چشم گیر جایگاه کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا در عرصه های مختلف و اقدامات بنیادین (در سالیان اخیر و همچنین تقویت فضای امید و اعتماد و روحیه همدلی ، در پرتو الطاف الهی، مرهون تلاش های خالصانه، برنامه محور و جهادی خادمان کانون ها در سراسر کشور بوده و در این میان، نقش محوری و حمایت های بی شائبه امیر فرماندهی محترم کل آجا، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی اهمیت به سزایی داشته و دارد.

اینک، ستاد کل ن. م ، به عنوان بالاترین مرجع ستادی که وظیفه نظارت کلی بر عملکرد یکایک نیروها، سازمان ها، نهادها مرتبط با نیروهای مسلح را برعهده دارد، به استناد گزارش و بررسی های معاونت بازرسی و قرارگاه تابان آن ستاد محترم، و نظر به اقدامات کم نظیر کانون بازنشستگان (و همراهی و مساعدت های امیر فرماندهی محترم کل آجا)، لوح تقدیری برای فرمانده متعهد و عزیزمان ارسال داشته است.

ما پیشکسوتان ارتش ج.ا.ا که همواره روح و جانمان با ارتش قهرمان همراه است، ضمن مباهات و افتخار به داشتن چنین فرمانده لایق و دلسوز ، مراتب خرسندی و تقدیر خود را تقدیم ایشان نموده و یک صدا فریاد می زنیم …. سپاس فرمانده !!

کانون بازنشستگان آجا

وح تقدیر