مراسم تقدیر از پیشکسوتان ورزشکار  ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

حضور امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا در جمع پیشکسوتان نزاجا ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

حضور امیر ریاست محترم در جمع فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریائی ارتش ج.ا.ا ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

حضور امیر فرماندهی کل ارتش ج.ا.ا در کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا – ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

مراسم تقدیر از کارکنان کانون و مروری بر اقدامات یک ساله گذشته  ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

دیدار ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا با کارکنان شاغل در نیروی هوائی ارتش ج.ا.ا  ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

حضور ریاست محترم سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح در کانون بازنشستگان  ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

دیدار رؤسای کانون های بازنشستگان (مراکز استان) با امام جمعه تبریز  ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

تأسیس شهرک سلامت پیشکسوتان  ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

تشریف فرمائی فرمانده کل آجا به مجموعه فرهنگی و رفاهی چلندر کانون آجا

عکس های اردوگاه کانون بازنشستگان اجا (چلندر)