دیدار رؤسای کانون ها با مقامات کشوری و لشکری

حضور در جمع پیشکسوتان پشتیبانی منطقه ۳ نزاجا   ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

افتتاح سرای پیشکسوتان  ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

دیدار با کارکنان نیروی هوایی  ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

حضور امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا در جمع پیشکسوتان نزاجا ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

حضور امیر ریاست محترم در جمع فرماندهان و مدیران ارشد نیروی دریائی ارتش ج.ا.ا ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

حضور امیر فرماندهی کل ارتش ج.ا.ا در کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا – ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

دیدار ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا با کارکنان شاغل در نیروی هوائی ارتش ج.ا.ا  ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

حضور ریاست محترم سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح در کانون بازنشستگان  ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

تأسیس شهرک سلامت پیشکسوتان  ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

تشریف فرمائی فرمانده کل آجا به مجموعه فرهنگی و رفاهی چلندر کانون آجا