توضیحات پروژه

اتاق به همراه صبحانه، نهار، شام هر شب هر نفر ۳۵۰،۰۰۰ ریال جهت رزرو از هتل کیمیا اقدام نمائید.