­

مجلس

حضور قائم مقام محترم کانون بازنشستگان آجا و دیگر رؤسای کانونها در جلسات متعدد دیدار با ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه در تاریخ های ۹۹/۰۱/۱۱ و ۹۹/۰۱/۱۶ و ۹۹/۰۱/۱۹ و ۹۹/۰۳/۱۷ و ۹۹/۰۴/۲۱

حضور امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تاریخ   ۹۸/۱۰/۰۲

حضور امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا در دفتر وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به همراه رؤسای کانونهای سپاه، ناجا، ودجا و ستادکل و رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در تاریخ  ۹۸/۰۶/۲۴

حضور آقای دکتر عبدالرضا عزیزی ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در همایش اعضای کانون بازنشستگان مشهد در تاریخ  ۹۸/۰۵/۱۷

دیدار امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا با جناب آقای دکتر لطفی رییس محترم کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی در تاریخ  ۹۸/۰۵/۰۹

حضور امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا در کمیسیون امنیت و روابط خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه وزیر محترم دفاع امیر سرتیپ حاتمی و رؤسای کانون های ستاد کل، وزارت دفاع، سپاه،نیروی انتظامی و نمایندگان کمیسیون های مختلف مجلس در تاریخ  ۹۷/۱۰/۱۸

حضور آقای دکتر عزیزی در کانون بازنشستگان آجا و دیدار با امیر ریاست محترم کانون در تاریخ ۹۷/۰۷/۱۰

دیدار چهره به چهره رؤسای کانون های مراکز استان و شهرستانها با ۱۷۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در دو سال گذشته

مکاتبات-انجام-شده

رهبری

مکاتبه ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا با جناب آقای دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در مورد وضعیت بازنشستگان آجا در تاریخ  ۹۷/۱۰/۰۱

بسمه تعالیپاسخ دفتر ریاست جمهوری در رابطه با نامه امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا در ارتباط با وضعیت بازنشستگان آجا

مکاتبه امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا با رئیس جمهور محترم در ارتباط با استرداد قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۰

مکاتبه امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا با رئیس جمهور محترم در ارتباط با استرداد قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت در تاریخ ۹۸۰۷۲۰

مکاتبه امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا با رئیس محترم جمهور در رابطه با همسان سازی حقوق بازنشستگان آجا در تاریخ ۹۹/۰۲/۱۴

بسمه تعالیبسمه تعالیبسمه تعالیمکاتبه امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا با رئیس جمهور محترم در تاریخ ۹۹۰۲۱۴

قدردانی امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا از رئیس محترم جمهور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

روحانی-تشکر-۲۴-۴-۹۹-۷۵۱x1024

مکاتبه ریاست محترم کانون بازنشستگان اجا با جناب آقای دکتر علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران و تقدیر و تشکر از بیانیه ۲۰۴ نماینده منتخب مجلس در حمایت از قانون خدمات کشوری و همسان سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان در تاریخ ۹۷/۱۰/۱

مکاتبه امیر ریاست محترم کانون آجا با ریاست محترم مجلس در ارتباط با اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۹۸/۵/۱۴

بسمه تعالیمکاتبه امیر ریاست محترم کانون با ریاست محترم مجلس در ارتباط با اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۹۸.۵.۱۴

مکاتبه امیر ریاست محترم کانون در مورد عدم استرداد قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت در تاریخ ۹۸/۷/۲۰

مکاتبه کانون در مورد عدم استرداد قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت در تاریخ ۹۸.۷.۲۰

قدردانی امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

دکتر-لاریجانی-۱۷-۱-۹۹-۷۶۸x1019

مکاتبه امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان اجا با جناب آقای دکتر نوبخت، ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای ساماندهی حقوق و معیشت بازنشستگان ارتش در تاریخ ۹۷/۷/۱۱

بسمه تعالی

بسمه تعالی

مکاتبه امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان اجا با جناب آقای دکتر نوبخت، ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با بازنشستگان آجا  در تاریخ ۹۷/۹/۲۵

بسمه تعالی

تقدیر و تشکر امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا از جناب آقای دکتر نوبخت در تاریخ ۹۸/۰۲/۱۵

تقدیر و تشکر امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا از جناب آقای دکتر نوبخت در تاریخ ۹۸۰۲۱۵

مکاتبه امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان اجا با جناب آقای دکتر نوبخت، ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با همسان سازی حقوق بازنشستگان آجا  در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۰

مکاتبه ریاست محترم کانون بازنشستگان اجا با جناب آقای دکتر نوبخت، ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ ۹۹۰۱۱۰

تقدیر و تشکر امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا از امیر حاتمی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی  نیروهای مسلح ج.ا.ا در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۷

تقدیر و تشکر امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا از امیر حاتمی وزیر محترم دفاع در تاریخ ۹۷۱۲۲۷مکاتبه امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا با وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا در رابطه با همسان سازی حقوق بازنشستگان آجا در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۷

بسمه تعالیقدردانی امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا از وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ا

وزیر-دفاع-۱۷-۱-۹۹-۷۰۹x1024

پیگیری انجام شده در ارتباط با مطالبات و مشکلات بازنشستگان، از سوی امیر فرماندهی محترم کل آجا در تاریخ ۹۷/۷/۱۷

فرمانده ارتش ۹۷٫۷٫۱۷

تقدیر و تشکر امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا از امیر فرماندهی محترم کل ارتش در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۲

Microsoft Word - تقدیر و تشکر قدردانی امیر ریاست محترم کانون بازنشستگان آجا از امیر فرمانده محترم کل ارتش

بسمه تعالی

مکاتبه امیر ریاست محترم کانون آجا با دبیرمحترم، فقهای معظم و حقوقدانان ارجمند شورای نگهبان قانون اساسی ایران در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۲

فقها ۹۷٫۱۲٫۲۲ صفحه اولمکاتبه کانون با دبیرمحترم، فقهای معظم و حقوقدانان ارجمند شورای نگهبان قانون اساسی ایران در تاریخ ۹۷۱۲۲۲

مکاتبه امیر ریاست محترم کانون با جناب آقای فلاحت پیشه رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت بازنشستگان آجا در تاریخ  ۹۷/۱۰/۱۸

بسمه تعالیبسمه تعالیمکاتبه امیر ریاست محترم کانون با جناب آقای دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی  در رابطه با همسان سازی حقوق بازنشستگان آجا در تاریخ ۹۹/۰۲/۲۰

 

مکاتبه با جناب آقای دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ۹۹.۰۲.۲۰

نمودار

نتیجه-پیگیری

 

«اجرای همسان سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان از مهرماه ۱۳۹۹»

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه همسان سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان با شاغلان همطراز از مهر ماه انجام خواهد شد، بیان داشتند: قسط دوم اعتبار یک میلیارد یورویی از سوی بانک مرکزی به حساب خزانه داری کل کشور در چند روز آتی واریز می‌شود.

آقای دکتر محمد باقر نوبخت در ادامه نشست‌های مجازی خود، دیروز شنبه ۲۱ تیر ماه گزارش جدیدی از تازه ترین‌ اقدامات سازمان برنامه و بودجه در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از کادر درمان کشور ارائه کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه این ۹۰ درصد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه از ابتدا هم در نظر دولت بوده است، اعلام کرد:جداول مربوط به تعیین شاغل مشابه با همکاری بازنشستگان تهیه و به امضا رسیده است. وی ادامه داد، ظرف یکی دو ماه آینده این تأمین اعتبار از جابه جایی ردیفهای اعتباری انجام خواهد شد.

دکتر نوبخت با بیان اینکه از اول مهرماه این همسان سازی انجام خواهد شد، تاکید کرد: با توجه بار سنگین مالی همسان سازی، یک اقدام تاریخی در راستای حمایت از حقوق بازنشستگان عزیز صورت گرفت. معاون رئیس جمهور با اشاره به جلسات متعدد مشورتی که با حضور نمایندگان بازنشستگان در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: تا کنون جلساتی با حضور بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان بازنشستگان محترم برگزار شده و عمده پیشنهادات این عزیزان مبتنی بر همسان سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان با شاغلان همطراز بود، این پیشنهاد مورد تایید دولت بوده و در نهایت همین پیشنهاد پیگیری خواهد شد. وی افزود، در نهایت مقرر شد جدولی تهیه شود که در آن دریافتی بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان مشابه همسان سازی شود.

دکتر نوبخت در خصوص پاداش بازنشستگان گفت: تا قبل از اول مهر با کلیه بازنشستگان لشکری و کشوری تسویه صورت خواهد گرفت در این راستا از دستگاههای اجرایی خواستیم تا اموال مازاد خود را برای تأمین این منابع به فروش برسانند.

تشکر

سپاس-۲

پیشکسوت گرامی:

کانون بازنشستگان آجا آماده پذیرش نظرات و پیشنهادات شما عزیزان می باشد.

جهت ارائه نظرات خود اینجا کلیک نمایید.

از هرگونه کپی و نشر مطالب درج شده خودداری نمایید.