اعضاء محترم لطفاً شماره شناسائی سیزده رقمی خود را در متن پیام قید نمائید.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha

تماس با کانون بازنشستگان آجا

آدرس:

خیابان فاطمی غربی- نبش خیابان اعتمــادزاده – کانون بازنشستگــان آجا

تلفن:

۰۲۱-۶۶۹۴۰۳۵۱
۰۲۱-۶۶۹۴۰۳۵۲
۰۲۱-۶۶۴۲۸۱۲۰
۰۲۱-۶۶۹۴۵۷۵۹

فکس:

۰۲۱-۶۶۴۲۲۸۵۱

تماس با کانون بازنشستگان استان تهران

آدرس:

خیابان فاطمی غربی- نبش خیابان اعتمــادزاده –
ساختمان کیمیا- طبقه اول – کانون بازنشستگــان آجا استان تهران

تلفن:

۰۲۱-۶۶۴۳۷۷۹۲

۰۲۱-۶۶۴۲۶۷۲۰

گلگشت:

۰۲۱-۶۶۹۱۰۰۹۰
۰۲۱-۶۶۹۱۰۰۹۱

تماس با معاونت ها و مدیریت های مستقل

نیروی انسانی:

۰۲۱-۶۶۴۲۳۸۵۸

بازرسی:

۰۲۱-۶۶۹۴۰۳۵۳

مهندسی و ساختمان:

۰۲۱-۶۶۹۴۵۷۶۴

مالی:

۰۲۱-۶۶۴۲۶۸۰۲

مجله شایستگان:

۰۲۱-۶۶۴۲۲۱۵۵

فناوری اطلاعات و ارتباطات:

۰۲۱-۶۶۴۲۰۶۱۱

مهمانسرای تهران:

۰۲۱-۶۶۹۴۰۳۵۴

تالار:

۰۲۱-۶۶۹۴۱۵۹۵

درمانگاه:

۰۲۱-۶۶۴۲۲۸۵۹

۰۲۱-۶۶۹۴۱۵۹۱

تماس با کانون ها و نمایندگی ها استان ها و توابع

      برای مشاهده آدرس و تلفن کانون های استان ها اینجا کلیک نمائید.