با پیگیری های بعمل آمده از مجلس شورای اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و تلاش کانون بازنشستگان آجا، بخشی از مطالبات همسان سازی بطور علی الحساب در تیرماه بحساب پیشکسوتان واریز گردید و مقرر شد مابقی در ماه آینده واریز گردد. در همین راستا کانون بازنشستگان آجا از همه مسئولین ذیربط که در این مورد، مساعدت و همکاری داشتند، کمال تشکر و قدردانی می‌نماید.

رئیس کانون بازنشستگان آجا
امیر سرتیپ علی محبی راد