بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با حضور اعضاء هیئت مدیره در محل اردوگاه چلندر نوشهر برگزار گردید پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید رئیس هیئت مدیره و ضمن خیر مقدم به اعضاء جلسه از امیر ریاست محترم کانون تقاضا نمودند گزارش از وضعیت موجود را ارائه نمایند امیر سرتیپ محبی راد در مورد اقدامات اخیر و برنامه های آتی کانون و همچنین انتخابات مطالبی را بیان داشتند . سپس دستورات کار تعیین شده مورد بحث و بررسی اعضاء قرارگرفت
در این جلسه امیر سرتیپ ضرغام ایران مهر ( قائم مقام کانون ) بعنوان نماینده کانون حضور داشتند که به موارد مطروحه توسط اعضاء هیئت مدیره پاسخ لازم را ارائه نمودند .