جلسه مجمع نمایندگان کانون ب آجا درتاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ با حضورکلیه اعضاء درمحل اردوگاه چلندر نوشهر برگزار گردید . این جلسه ابتدا با تلاوت آیانی چند از قرآن مجید آغاز و سپس رئیس مجمع امیر اطلاقی ضمن خیر مقدم به اعضاء مجمع از ریاست محترم کانون درخواست نمودند گزارش را ارائه نمایند که درهمین رابطه امیر سرتیپ محبی راد گزارش مبسوطی را در مورد احداثات کانون ، بحث انتخابات سال آینده ، بودجه و اعتبارات و اقداماتی که دررابطه با ارتقاء منزلت و معیشت پیش کسوتان گرامی انجام شده است به سمع و نظر مجمع رساندند درادامه جلسه مجمع ، اعضاء مجمع دستورات کار را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قراردادند و مواردی را به تصویب رساندند دراین جلسه امیر سرتیپ ۲ ضرغام ایران مهر ( قائم مقام کانون ) بعنوان نماینده کانون حضور داشتند که به سئوالات نمایندگان مجمع را پاسخگو بودند .