هیئت مدیره کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران دومین جلسه خود را در روز هفتم آذر برگزار نمود. در این جلسه که بمدت ۲ روز طول کشید، ضمن بررسی مصوبات جلسه گذشته و پی گیری اجرائی شدن آن تصمیمات مهمی در امور جاری اتخاذ و مصوباتی را جهت اجرا به ریاست محترم کانون ابلاغ نمودند.

شایان ذکر است که ریاست محترم کانون ضمن شرکت در جلسه هیئت مدیره و عرض خیرمقدم گزارش عملکرد کانون را به اطلاع ایشان رسانیدند. نهایتاً جلسه در پایان وقت روز چهارشنبه به پایان رسید.