چهارمین جلسه هیئت مدیره کانون در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ با حضور کلیه اعضاء، در اردوگاه چلندر نوشهر برگزار گردید .پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… ابتدا رئیس هیئت مدیره (امیر سرتیپ ۲ ب احمد اطلاقی ) ضمن خیرمقدم به اعضاء هیئت مدیره، دستورات کار جلسه را برشماری و سپس به طرح آنها در هیئت مدیره  و نهایتاً بحث و بررسی پیرامون مسائل مطروحه شدند. در جلسه مذکور امیر سرتیپ ۲ ب ضرغام ایران مهر بعنوان نماینده کانون حاضر، ضمن تشریح و ارائه توضیحات لازم پیرامون دستورات کار، سوالات را نیز پاسخگو بودند.

-۵۸۹۳۵۰۵۹۰۸۷۲۴۵۸۱۲۹۳_۱۲۱

-۵۸۹۳۵۰۵۹۰۸۷۲۴۵۸۱۲۹۴_۱۲۱

-۵۸۹۳۵۰۵۹۰۸۷۲۴۵۸۱۲۹۵_۱۲۱