طی جلسه شورای هماهنگی کانون های نیروهای مسلح( مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۵) که با حضور روسای کانونها، ریاست محترم ساتا و ریاست محترم سابا تشکیل گردید، با پیگیری های انجام شده،برابر ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، غیر از افزایش سنواتی حقوق های بازنشستگان، ترمیم حقوق آنها نیز انجام خواهد شد( که مبالغ آن در سال آتی محاسبه و تعیین خواهد گردید).
همچنین مقرر شد تا در سه ماهه چهارم سال جاری، حقوق بازنشستگان مجددا ترمیم وافزایش یابد.
جا دارد مراتب تقدیر و تشکر جامعه بازنشستگان ارتش ج.ا.ا  به محضر سردار ریاست محترم ستاد کل ن.م امیر فرماندهی کل آجا، وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( به نمایندگی از دولت محترم) که با تلاش و پشتیبانی ، این خواسته بازنشستگان را برآورده نموده اند، تقدیم داشته و برای توفیقاتشان دعای خیرمان را بدرقه راهشان نماییم.