جلسه تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید کانون بندرعباس در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ با حضور مسئولین کشوری و فرماندهان و تعدادی از پیشکسوتان آجا در محل تالار اجتماعات فرماندهی ارشد نظامی استان برگزار گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی چند از قرآن آغاز و در ادامه ناخدا بازنشسته علیرضا قائدی گزارشی از عملکرد مدت تصدی ارائه و از کلیه مسئولین ذیربط تشکر و قدردانی نمودند. سپس امیر قائم مقام کانون سرتیپ ۲ ب ضرغام ایران مهر ضمن تشکر و قدردانی از حضور مسئولین و تسلیت حادثه سقوط چرخبال ریاست محترم جمهوری اسلامی و هیئت همراه به حاضرین در رابطه با فضای مجازی و مواردی که تعدادی از بازنشستگان در آن طرح نموده اند بیاناتی را ایراد و در خاتمه ضمن تشکر از مساعدت های بیدریغ امیر فرماندهی کل آجا از تلاش ها و زحمات شبانه روزی که توسط امیر سرتیپ محبی راد بمورد اجرا گذاشته شده است قدردانی نمودند و ضمن تشکر از زحمات جناب ناخدا ب قائدی، امیر سرتیپ ۲ ب عباس دادستانی را بعنوان نماینده ریاست کانون در استان هرمزگان و رئیس کانون بندرعباس معرفی نمودند. لازم به ذکر است جناب سرهنگ ب محمد اولنج رئیس بازرسی کانون در جلسه فوق حضور داشتند.

۱۷۱۶۶۲۵۰۳۳۱۸۵

۱۷۱۶۶۲۵۰۳۳۱۹۳