جلسۀ مذکور در تاریخ 1403/03/29 با حضور مسئولین کشوری و فرماندهان ارشد منطقه و تعدادی از پیشکسوتان در محل کانون رشت برگزار گردید. در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا…، امیر دریادار دوم شعبان زاده گزارش مشروحی را از مدت تصدی ارائه نمودند. سپس امیر قائم مقام کانون ضمن تشکر و قدردانی از حضور مسئولین کشوری و لشگری استان، در رابطه با شکایات اخیر تعدادی از پیشکسوتان، تجمعات استانی و اهداف آن ها، فضای مجازی و آسیب های آن و بحث همسان سازی توضیحاتی را به حاضرین ارائه نمودند و در ادامه از زحمات امیر دریادار دوم شعبان زاده تشکر و برای جناب ناخدا ایمانعلی شعبانی بعنوان نماینده امیر ریاست محترم کانون در استان گیلان و رئیس کانون رشت آرزوی موفقیت نمودند.

لازم به ذکر است پس از خاتمه جلسه به سئوالات حاضرین پاسخ داده شد.

ضمناً جناب سرهنگ بازنشسته محمد اولنج ریاست بازرسی کانون در جلسۀ مذکور حضور داشتند.