امیر ریاست محترم کانون (سرتیپ ستاد علی محبی راد) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ در جمع پیشکسوتان پشتیبانی منطقه ۳ تهران حضور به هم رساندند.

این جلسه با استقبال وصف ناپذیر پیشکسوتان حاضر از امیر ریاست محترم کانون آغاز گردید و سپس در ادامه، امیر ریاست محترم کانون با بیان اقدامات انجام شده در رابطه با معیشت و منزلت بازنشستگان و اشاره به احداثاتی که در اقصی نقاط ایران انجام شده و همچنین برنامه های سال آتی کانون، از مساعدت ها و عنایات امیر فرماندهی محترم کل آجا تشکر و قدر دانی نمودند.

لازم به ذکر است در جلسه مذکور فرماندهان سابق پشتیبانی منطقه ۳ و امیر علیپور معاون محترم آماد و پش نزاجا نیز حضور داشتند.

IMG_20230225_175734_114

IMG_20230225_175802_203

IMG_20230225_175751_087