امیر سرتیپ محبی راد ریاست محترم کانون در مورخه ۱۴۰۲/۲/۱۳ طی یک سفر فشرده یکروزه، از کانون اصفهان و پروژه بزرگ ساختمان چند منظوره اقامتی، اداری و فرهنگی در حال احداث این کانون بازدید بعمل آورده و تدابیر لازم در خصوص تسریع در روند اجرایی ساختمان موصوف را ارائه داشتند.

همچنین در این سفر جمعی از پیشکسوتان استان اصفهان ضمن حضور در کانون اصفهان، با امیر محبی دیدار و گفتگو نموده و با تقدیر از توجه ویژه امیر محبی در احداث ساختمان جدید، کم نظیر، وسیع و آبرومند کانون اصفهان، سوالات خود را بیان داشته و پاسخهای لازم را دریافت نمودند؛ این دیدار مورد استقبال زایدالوصف پیشکسوتان قرار گرفت.
شایان ذکر است که در این محفل، فرماندهان ارشد نیروهای مستقر در منطقه نیز حضور بهم رسانده و با امیر محبی دیدار و گفتگو کردند و ضمن اعلام آمادگی خود در تکریم و بزرگداشت پیشکسوتان، توسعه و پیشرفت کانون، در سالیان اخیر را مورد تقدیر قرار دادند.

IMG_20230506_095207

IMG_20230506_095214