بدنبال تعاملات شایسته و هدفمند کانون بازنشستگان با نهادها و سازمانهای مرتبط با امور معیشتی بازنشستگان، جناب آقای دکتر اعلمی مدیرعامل محترم سازمان اتکا به همراه جمعی از معاونین و مدیران سازمان موصوف در محل کانون بازنشستگان آجا (در مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۱۲) حضور بهم رسانده و مورد استقبال ریاست کانون امیر محبی راد قرار گرفتند.
همچنین در این ملاقات، دکتر اعلمی ضمن ارائه بخشی از اقدامات اتکا در خصوص بازنشستگان از نقطه نظرات کانون مطلع گشتند و سرتیپ محبی راد در سخنان مشروحی خواسته ها و انتظارات بازنشستگان، بهمراه راه کارهای مدنظر را بیان نمودند.

IMG_20240504_114004_451