امیر ریاست محترم کانون (سرتیپ علی محبی راد) در تاریخ های اول و سوم بهمن ماه با بیش از ۷۰ نفر از پیشکسوتان، ملاقات و دیدار چهره به چهره داشتند. این ملاقات ها که در یک محیط بسیار صمیمی برگزار گردید امیر ریاست محترم کانون ضمن استماع مشکلات و گرفتاری اعضا، اوامر لازم را در جهت رفع موارد بیان شده به مسئولین مربوطه صادر فرمودند.

IMG-20240123-WA0000