با توجه به عدم واریز یارانه تعدادی از پیشکسوتان محترم آجا و پاسخگو نبودن سایت سازمان هدفمندی یارانه ها و جلوگیری از بلاتکلیفی بازنشستگان و رسیدگی هرچه سریعتر موضوع مذکور، کانون بازنشستگان آجا طی مکاتبه مشروح مراتب را به ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح، آجا و ساتا گزارش نموده است، لذا به محض حصول نتیجه مراتب به آگاهی کلیه اعضای محترم ذینفع خواهد رسید.