اعضاء محترم کانون بازنشستگان اجا:

افتخار خدمت داریم و از رجوع شما به سایت کانون شادمانیم. در حال حاضر استراحتگاه های کانون شامل هتل کیمیای مشهد، اردوگاه چلندر در نوشهر و کلیه مهمانسراهای شهرستان از طریق این سایت فقط به اعضاء کانون واگذار می گردد.

از بخش اعضاء خود را معرفی و پس از ورود به آن به کمک گزینه خدمات- دریافت استراحتگاه ، استراحتگاه مورد نظر را دریافت نمائید.

سایر موارد سایت، جنبه اطلاع رسانی و ثبت نام برای امور آتی می باشد.

لطفاً از نشر مطالب این سایت در شبکه های اجتماعی خودداری فرمائید.

لطفاً برای سهولت در بکارگیری امکانات این سایت از مرورگر FireFox استفاده نمائید.

در صورتیکه بهنگام پرداخت وجوه استراحتگاه ارتباط قطع شود، وظیفه حل مشکل احتمالی به عهده بانک می باشد و در صورت کسر وجه، طبق قوانین بانکی به حساب متقاضی استراحتگاه برگشت داده خواهد شد.