مراسم معارفه رئیس جدید کانون بازنشستگان استان زنجان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ با حضور مقامات لشگری و کشوری و تعدادی از پیشکسوتان زنجان در سالن اجتماعات تیپ زنجان برگزار گردید. مراسم با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید آغاز و سپس جناب سرهنگ ب میرزایی رئیس کانون زنجان در رابطه با اقدامات انجام شده توضیحاتی را ارائه نمودند سپس قائم مقام کانون امیر سرتیپ جانباز ضرغام ایرانمهر اقدامات اخیر کانون و آجا را در رابطه با ارتقاء منزلت و معیشت بازنشستگان مواردی را عنوان و از تلاش های امیر محبی راد ریاست محترم کانون و محبت ها و مساعدت های بیدریغ امیر فرماندهی محترم کل آجا تشکر و قدردانی نمودند و سپس در ادامه جناب سرهنگ ب عباس اعتصامی فر را بعنوان رئیس جدید کانون استان معرفی و از زحمات جناب سرهنگ ب وجیه اله میرزایی در مدت تصدی تقدیر و تشکر نمودند.

در ضمن در همان تاریخ از کانون خرم دره نیز با حضور امیر قائم مقام کانون سرتیپ ۲ ضرغام ایرانمهر و معاونت نیروی انسانی جناب سرهنگ ب کاظم نصیری و رئیس بازرسی جناب سرهنگ ب محمد اولنج بازدید بعمل آمد.

WhatsApp Image 2022-08-30 at 11.21.37 AM(1)WhatsApp Image 2022-08-30 at 11.21.38 AM(1)WhatsApp Image 2022-08-30 at 11.21.37 AM