جلسه معارفه رئیس جدید و تودیع رئیس قدیم کانون بازنشستگان استان مرکزی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ با حضور روسای کانون های نیروهای مسلح استان، رئیس ساتا و سابای استان، روسای کانون های تابعه استان و تعدادی از بازنشستگان آجا در محل کانون شهرستان اراک برگزار گردید. در جلسه مذکور ابتدا جناب سرهنگ بازنشسته نبی اله فراهانی ضمن خیر مقدم، به اقدامات انجام شده در زمان تصدی اشاره کردند و سپس امیر سرتیپ ۲ ب ضرغام ایران مهر ( قائم مقام کانون ) ضمن بیان اقدامات اساسی صورت گرفته از جمله ترمیم حقوق، و همسان سازی مطرح شده  در برنامه هفتم  و برنامه های آتی کانون از زحمات شبانه روزی امیر ریاست محترم کانون تشکر و قدردانی نمودند و همچنین از مساعدت ها و توجه ویژه امیر فرماندهی کل ارتش که در همه زمینه ها کانون ب آجا را مورد عنایت قرارداده اند قدردانی نمودند. در ادامه جلسه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جناب سرهنگ ب فراهانی، جناب سرهنگ بازنشسته محمد رحیمی را بعنوان نماینده ریاست کانون در استان مرکزی و ریاست کانون اراک معرفی و برایشان از درگاه خداوند آرزوی موفقیت نمودند.

IMG_20240306_153930_584

IMG_20240306_153927_519